תקשורת

כיום לתקשורת יש השפעה וכוח רב, יותר מאי-פעם- העברת המידע היא מיידית, ואנו יודעים על הנעשה בקצה האחר של העולם בזמן קצר ביותר. אך כלי התקשורת השונים אינם רק ספקי מידע מהירים הם הרבה מעבר לכך.

בקורס נחשף, נדון וננתח את ההשפעה הגדולה שיש לתקשורת ההמונים על חיינו. נייחד מקום מרכזי לתחום העיתונות וניזום ונארגן הוצאת עיתון כיתתי.

נושאים מרכזיים בקורס:

• מתקשורת מדווחת לתקשורת יוצרת מציאות
• עיתונות חוקרת
• העברת מידע לפרשנות של מידע
• ניתוח טקסטים ממגוון נושאים
• הכנת כתבות
• הוצאת עיתון כיתתי