אינטיליגנציות מרובות

נושא הקורס מציע גישה רחבה מאד, הומניסטית וליברלית, לתחום האינטליגנציה. השימוש בכותרת הקורס- "אינטליגנציות מרובות" ולא, לדוגמא, חקר האינטליגנציה, מעיד על הגישה הכללית המנחה את הקורס- אימון ריבוי האינטליגנציות הנמצא בכל תלמיד תוך ניתוח מדויק של כל משימה ומשימה, הן ברמת הפרט והן ברמת הקבוצה.

הקורס מפגיש את התלמידים עם תיאורית האינטליגנציות המרובות שפיתח, וממשיך לפתח, הווארד גרדנר.

התלמידים נחשפים, בהדרגתיות ותוך התנסות, למגוון האינטליגנציות הכלולות בתיאוריה: לוגית-מתמטית, לשונית, מרחבית, מוסיקאלית, גופנית-תנועתית, תוך-אישית, בין-אישית, נטוראליסטית, השרדותית ומוסרית. ישנם תחומים נוספים, ע"פ תיאוריה זו, הנמצאים בבחינה ובבדיקה מחקרית, כדי להיות כלולים כאינטליגנציות נוספות הנמצאות במין האנושי.

במהלך השיעורים הראשונים כל אחד מהתלמידים מכין גרף אישי, בו הוא ממקם את עצמו באינטליגנציות השונות, מ 1 עד 10. התלמידים יחזרו לגרף זה במהלך הקורס ויבחנו אם הם מעוניינים לעשות בו שינויים, בעקבות ההתנסות האישית שלהם בתחומים שונים, המייצגים את האינטליגנציות השונות ובעקבות העמקת הבנתם בחומרי הקורס.

אמצעים ודרכי עבודה:

1. משחקי חשיבה ואתגרי חשיבה- אינטליגנציה לוגית- מתמטית, מרחבית, תוך- אישית, בין- אישית, גופנית-תנועתית והשרדותית.

2. מדיטאציה- אינטליגנציה תוך- אישית, מרחבית- שליטה במרחבו החבוי של האדם, תוך התבוננות פנימית מעמיקה, נטוראליסטית .

3. שחמט- לוגית- מתמטית, תוך- אישית, בין- אישית, מרחבית, תנועתית- גופנית (השחמט מהווה אמצעי ייחודי ורב-עוצמה המופרד מקולקציית משחקי החשיבה).

4. איקידו- גופנית- תנועתית, תוך- אישית (הניצחון האמיתי הוא הניצחון על עצמך), בין-אישית, מרחבית, השרדותית, מוסרית (להיות בהרמוניה עם התוקף, לנטרל אותו בלי לפגוע בו)

5. פנטומימה- תוך- אישית, בין-אישית, מרחבית, מוסיקאלית .

6. משחק דרמטי- לשונית, מרחבית, בין-אישית, תוך-אישית, מוסיקאלית (התאמת מוסיקה להצגה, לקטעי ההצגה

תלמיד המסיים קורס זה זוכה ל"ארגז כלים" אישי, בו נמצאות תובנות רבות וכישורים שילוו אותו בהמשך:

• מיומנויות בחשיבה רוחבית
• ניתוח רב-תחומי של אירוע נתון, באמצעות מגוון אינטליגנציות שונות
• מקוריות, יצירתיות
• השראה לכיווני התפתחות רבים
• העוצמה שבחוויה
• עוצמת/ חוכמת הגוף
• כתיבה דינמית כקשר לתת-מודע
• כישורי המצאה וחדשנות
• מיומנות בחשיבה אסטרטגית
• המשחק הדרמטי ככלי משחרר ומאפשר
• חשיבה על חשיבה